Doel is al decennia lang een felbevochten dorp. Het trekt veel kijklustigen aan omwille van de bewogen geschiedenis. Het is vandaag een graffitihotspot en een plaats waar verschillende fietsknooppunten en een wandelnetwerk langs lopen. Vergeet niet bij uw bezoek even stil te staan bij het schone Scheldezicht en spot de oceaanreuzen uit alle werelddelen.

Iedereen is welkom om Doel te bezoeken maar om de veiligheid en de rust te garanderen moet u zich op bepaalde momenten registreren met eID aan de verdwijnpalen en is er een samenscholingsverbod. 

Doel dankt zijn ontstaan aan de indijkingen van de Schelde, in 1260 begonnen. Het dorp is een zeldzaam voorbeeld van urbanisatie: in 1614 werd heel de geometrische aanleg (dambordpatroon) op kaart vastgelegd en sindsdien is er niets meer aan gewijzigd. Drie straten lopen evenwijdig met de Scheldedijk en vier straten staan hier haaks op. Het gemeenteplein vormt de enige open ruimte van het dorp.De dorpskom is ten oosten begrensd door de Schelde, langs de westkant door de Hooghuisstraat met kerk en Hooghuis.

De kerncentrale van Doel ziet u al van ver liggen in het uitgestrekte polderlandschap. ENGIE Electrabel baat zeven kernreactoren uit: vier in Doel en drie in Tihange met een totaal vermogen van bijna 6 000 MW. Er werken in totaal ongeveer 2 000 medewerkers en hun productie is goed voor ongeveer 55% van het elektriciteitsverbruik in België.

De windmolen in Doel is één van de oudste stenen molens van Vlaanderen. Hij werd opgericht tussen 1629 en 1656, oorspronkelijk een korenwindmolen. De molen werd gebruikt tot 1927. Sinds 1946 is het een beschermd monument. De molen werd gerestaureerd in 1958 en aangekocht door de gemeente Beveren in 1978. Momenteel is het infopunt van het Grenspark Groot Saeftinghe gevestigd in de molen.

Reis virtueel door Doel  via Goolge artsandculture.

FAQ

Fotoalbum