Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Het uittreksel vermeldt uw effectief uitgesproken vonnissen, die opgenomen zijn in het centraal strafregister. Meestal heeft u dit uittreksel uit het strafregister nodig voor sollicitaties of om met kinderen of jongeren te werken.

Alleen inwoners van gemeente Beveren kunnen een getuigschrift uit het strafregister aanvragen voor zichzelf.

Het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders kan in uitzonderlijke gevallen als de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd wegens langdurige ziekte, gebrekkigheid of langdurige afwezigheid, niet in staat is om zelf een getuigschrift aan te vragen of in ontvangst te nemen. Neem in dit geval contact op met de dienst Burgerzaken.

De geldigheid van het getuigschrift wordt bepaald door de bestemmeling, naargelang de belangrijkheid en kan alleen gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel werd uitgereikt. Er zijn namelijk twee soorten uittreksels:

  • Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt voor algemene doelstellingen.
  • Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt voor een activiteit die onder de noemer opvoeding, hulpverlening, begeleiding, animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

De aanvrager is verantwoordelijk voor zijn/haar opgegeven verklaring van de soort activiteit. Alleen "sollicitatie" of "werk" als reden opgeven is niet voldoende!  

Uw identiteitskaart

U kunt het uittreksel uit het strafregister online aanvragen via onderstaande knop.

Online regelen

U kunt hiervoor ook online een afspraak maken via onderstaande knop.

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

Het uittreksel strafregister is gratis.