Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op uw naam staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in uw strafregister.

U woont in Beveren.

Uw identiteitskaart.

online regelen maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Opgelet! Wanneer u een uittreksel uit het strafregister 596.2 (model bestemd voor de contacten met minderjarigen) aanvraagt moeten we ook advies inwinnen bij de lokale politiezone. Hierdoor kan het tot 4 werkdagen duren vooraleer u het uittreksel ontvangt.

Het uittreksel strafregister is gratis.

U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • Wanneer u geschrapt bent uit het bevolkingsregister of afgeschreven bent naar het buitenland.
  • Wanneer u dit uittreksel nodig heeft in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).
vlaanderen.be FOD Justitie