Bent u op zoek naar uw verleden? Aan de hand van de gegevens over de sleutelmomenten in het leven van iedere burger (geboorte, huwelijk, overlijden) kan u het bestaan van uw voorouders reconstrueren.

 • Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) die betrekking hebben op de gemeente Beveren kan u terecht bij de archiefdienst. 
 • Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) bezorgt u een volmacht die volgende gegevens bevat:

  • Uw identificatiegegevens;
  • De vermelding van de akten waarop uw aanvraag betrekking heeft;
  • Een uitgebreide motivatie en beschrijving van de doeleinden;
  • De verspreidingsmiddelen van de resultaten;
  • De toestemming van alle personen op wie de akten betrekking hebben (of wanneer de betrokkene overleden/niet wilsbekwaam is de toestemming van zijn echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, wettelijke vertegenwoordiger of erfgenaam);
  • De bevestiging dat u uw identiteit- en contactgegevens heeft meegedeeld aan de personen die toestemming hebben moeten geven.
 • Voor opzoekingen in de bevolkingsregisters geldt een termijn van 120 jaar voor deze vrij in te kijken zijn.
 • Uw identiteitskaart.
 • Uw volmacht.

Maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

 • Opzoekwerk kost 17 EUR per uur.
 • Per kopie betaalt u 0,15 EUR.