• Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) die betrekking hebben op de gemeente Beveren kunt u terecht op het gemeentearchief.  Dit kan alleen op afspraak via het telefoonnummer 03 750 15 11.
 • Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) bezorgt u een aanvraag die volgende gegevens bevat:

  - de identificatiegegevens van de opvrager
  - de vermelding van de akten waarop de aanvraag betrekking heeft
  - een uitgebreide motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden
  - de verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking
  - de toestemming van alle personen op wie de akten betrekking hebben (of indien de betrokkene overleden is/ niet wilsbekwaam is de toestemming van zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende, wettelijke vertegenwoordiger of een erfgenaam)
  - de bevestiging dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens heeft meegedeeld aan de personen die toestemming moeten geven

U moet niks meebrengen.

 • Het opzoekingswerk kost 17 euro per uur
 • 15 eurocent per opgevraagde kopie