Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
  • Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) die betrekking hebben op de gemeente Beveren kunt u terecht op het gemeentearchief.  Dit kan alleen op afspraak via het telefoonnummer 03 750 17 52.
  • Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) heeft u een volmacht nodig van de persoon op wie de akte betrekking heeft (als deze is overleden, heeft u een volmacht nodig van een erfgenaam).

De aanvraag gebeurt schriftelijk via de dienst Burgerzaken. 

  • Het opzoekingswerk kost 17 euro per uur
  • 15 eurocent per opgevraagde kopie