Een geboorte moet u verplicht binnen 15 dagen aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

  • Het kind is geboren in Beveren.
  • De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:
    • Als hij of zij gehuwd is met de moeder
    • Als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Is dat nog niet gebeurd, dan kan dat ook nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.
  • Bij een thuisbevalling (bevalling buiten het ziekenhuis) moet de vroedvrouw of dokter de geboorte ten laatste de volgende werkdag melden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kind geboren is. Wanneer er geen vroedvrouw of dokter bij de bevalling aanwezig was moet deze melding gebeuren door een persoon die aanwezig was of bij wie de bevalling plaatsvonde.
  • Uw identiteitskaart.
  • Het medisch geboorteattest.
  • Het trouwboekje als u gehuwd bent.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T  03 750 15 11.

Een geboorteaangifte is gratis.