Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij maakt hiervan de huwelijksakte op.

Deze akte wordt ingeschreven in de databank van de akten van de burgerlijke stand (DABS) en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Het trouwboekje is een ceremonieel aandenken en heeft wettelijk geen enkele bewijskracht.

Het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis of op een andere openbare plaats die door de gemeenteraad is aangewezen. In Beveren gebeuren huwelijken op kasteel Cortewalle.

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn :

  • de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan dit verbod opheffen. In dat geval moet een verzoek gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale wet dit toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
03 750 15 11

Een huwelijk is gratis.