Wanneer u gaat trouwen maakt u eerst een afspraak voor de aangifte van uw huwelijk. Er wordt dan een akte van aangifte opgesteld. U kan dit ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum aangeven.

 • Minstens één van de partners is ingeschreven in Beveren.
 • U bent meerderjarig.
 • Uw eventueel vorige huwelijk moet ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.
 • U doet persoonlijk aangifte, alleen of samen met uw partner. Komt u alleen dan brengt u een volmacht mee samen met een kopie van de identiteitskaart van uw partner.

Bent u ingeschreven in België?

 • Uw identiteitskaart.
 • Uw geboorteakte.
  • Beschikbaar in België? De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt het afschrift zelf op.
  • Niet beschikbaar in België? Bezorg ons uw buitenlandse geboorteakte met legalisatie en beëdigde vertaling naar het Nederlands.
 • Als u alleen aangifte doet, de volmacht en kopie van de identiteitskaart van uw partner.

Bent u niet ingeschreven in België?

 • Uw paspoort;
 • Uw bewijs van nationaliteit;
 • Uw bewijs van ongehuwde staat, bewijs van ontbinding of nietigverklaring van het vorige huwelijk
 • Een bewijs van de huidige burgerlijke staat;
 • Een bewijs van woonst.

Voor documenten in een vreemde taal kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een door een beëdigd vertaler opgemaakte vertaling vragen.

maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een huwelijksaangifte is gratis.

Getuigen

Getuigen bij een huwelijk zijn niet verplicht. U kan maximaal 4 getuigen registreren. Bezorg de gegevens (naam, voornaam en geboortedatum) tijdens de aangifte.