De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt een akte van aangifte op.

 • De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 • De aangifte gebeurt ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.
 • Neem tijdig contact op. Onze medewerker bereidt uw dossier voor.
 • De aangifte gebeurt door één van de aanstaande echtgenoten of door beiden. Als één partner de aangifte doet, moet deze een gelegaliseerde volmacht van de afwezige partner meebrengen, samen met een kopie van de identiteitskaart.
 • Als de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen, weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksaangifte .
 • een identiteitsbewijs
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. In dat geval hoeft u dit zelf niet mee te brengen.
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een gelegaliseerd schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister nemen best vooraf contact op met de dienst Burgerzaken. Zij moeten de volgende documenten meebrengen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of als men al eerder gehuwd was een bewijs van de ontbinding of nietigverklaring van het vorige huwelijk en een bewijs van de huidige burgerlijke staat;
 • een bewijs van woonst

Voor documenten in een vreemde taal kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een door een beëdigd vertaler opgemaakte vertaling vragen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
03 750 15 11

Een huwelijksaangifte is gratis.