Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden of met iemand anders.

Registratie
Om wettelijk te kunnen samenwonen moeten beide partners zich samen aanmelden. Er wordt dan een verklaring van wettelijk samenwonen opgesteld. U ontvangt hier een bewijs van.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
  • Niet gehuwd bent;
  • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Stopzetten
Om het wettelijk samenwonen stop te zetten moeten beide partners zich samen aanmelden. Er wordt dan een verklaring van stopzetten wettelijk samenwonen opgesteld. U ontvangt hier beiden een bewijs van.

Wanneer het niet mogelijk is om een wettelijk samenwonen samen stop te zetten wordt er een eenzijdige verklaring van stopzetten wettelijk samenwonen opgesteld. Een gerechtsdeurwaarder krijgt van het gemeentebestuur de opdracht het ontvangstbewijs te laten betekenen aan de andere partner. De kostprijs van het eenzijdig stopzetten is 220 EUR.

  • de identiteitskaarten van beide kandidaten

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T 03 750 15 11

Wettelijk samenwonen is gratis.