De registratie van wettelijke samenwoning geeft jullie een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

U kan wettelijk samenwonen met iedere meerderjarige en handelingsbekwame persoon met wie u feitelijk samenwoont (= geregistreerd op hetzelfde adres).

Registratie van het wettelijk samenwonen

Om wettelijk te kunnen samenwonen moeten jullie zich samen aanbieden bij de dienst Burgerzaken. U ondertekent een verklaring van wettelijk samenwonen. U ontvangt hier onmiddellijk een bewijs van.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
  • Niet gehuwd bent;
  • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Stopzetten van het wettelijk samenwonen

Om het wettelijk samenwonen stop te kunnen zetten moeten jullie zich samen aanbieden bij de dienst Burgeraken. U ondertekent een verklaring van stopzetten wettelijk samenwonen. U ontvangt hier onmiddellijk een bewijs van.

Als het niet mogelijk is om jullie samen aan te bieden bij de dienst Burgerzaken kan u een eenzijdige verklaring van stopzetten wettelijk samenwonen starten. Een gerechtsdeurwaarder ontvangt van ons de opdracht het ontvangstbewijs te laten betekenen aan de andere partner.

  • Uw identiteitskaart.
  • De identiteitskaart van uw partner (ook aanwezig).
maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

  • De registratie van wettelijke samenwoning is gratis.
  • De stopzetting van wettelijke samenwoning is gratis.
  • De eenzijdige stopzetting van wettelijke samenwoning kost 220 EUR.