Woont u al een hele tijd in België en wilt u Belg worden? Vraag dan de Belgische nationaliteit aan. Er zijn verschillende procedures.

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit onder 18 jaar

Raadpleeg het document 'Nationaliteit minderjarigen' dat u kan terugvinden onderaan deze pagina.

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar

U kan op twee manieren de Belgische nationaliteit krijgen:

 • Door verklaring;
 • Door naturalisatie (uitzonderlijke gunstregeling).

De nationaliteitsverklaring kan onder één van de volgende voorwaarden:

 • U bent in België geboren en verblijft wettelijk in België vanaf uw geboorte.

 • U verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België én u kan uw kennis van één van de landstalen, uw maatschappelijke integratie en economische participatie bewijzen.

 • U verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, u bent ouder van een Belgisch kind én u kan uw kennis van één van de landstalen en uw maatschappelijke integratie bewijzen.

 • U verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, u bent gehuwd met een Belg waarmee u minstens 3 jaar in België samenwoont én u kan uw kennis van één van de landstalen en uw maatschappelijke integratie bewijzen.

 • U verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België én u kan bewijzen dat u geen economische activiteit kunt uitoefenen door een handicap, invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd.

 • U verblijft wettelijk tien jaar ononderbroken in België én u kan uw kennis van één van de landstalen en uw deelname aan het dagelijkse leven bewijzen.

De naturalisatieprocedure is enkel voor staatlozen die minstens twee jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel gebied kunnen bewijzen. Deze procedure is zeer uitzonderlijk.

 

Informatie vragen

 • Uw verblijfskaart.

Dossier indienen

 • Uw verblijfskaart;
 • Het betalingsbewijs;
 • Alle documenten die u gevraagd werden mee te brengen bij de eerste afspraak.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Het registratierecht voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring kost 150 EUR. Deze betaling kan u doen via overschrijving of de online toepassing MyMinfin.

Adressen registratiekantoren