Lang verblijf voor niet-Belgen
Regularisatieaanvraag niet-Belgen
Verbintenis tot tenlasteneming
Belg worden