Personen van vreemde nationaliteit die zich tijdelijk of permanent in Beveren willen vestigen, moeten zich binnen de acht werkdagen na aankomst aanmelden. Naargelang het statuut worden volgende verblijfskaarten afgeleverd:

 • Attest van immatriculatie (oranje of paarse kaart)
 • Inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (witte kaart)
 • Identiteitskaarten voor EEG-onderdanen (blauwe kaart)
 • Identiteitskaarten voor vreemdelingen (gele kaart)
 • identiteitskaart
 • paspoort (bij visumplicht: voorzien van het nodige visum)
 • geboorteakte
 • bewijs van burgerlijke staat
 • ingeval van huwelijk met Belg of gevestigde vreemdeling: huwelijksakte
 • voor niet EU-onderdanen dienen alle documenten voorzien te zijn van de nodige legalisatie
 • bij minderjarige kinderen: bewijs van hoederecht
 • vier recente pasfoto’s
 • werknemers: arbeidscontract (voor niet EU onderdanen met arbeidskaart)
 • zelfstandigen: bewijs van beroepsactiviteit (voor niet EU-onderdanen met beroepskaart)
 • studenten: inschrijving in erkende onderwijsinstelling
 • duurzame relatie (concubinaat): bewijzen van relatie

Maak telefonisch een afspraak met de dienst Burgerzaken.
T  03 750 15 11

Een lang verblijf voor niet-Belgen is gratis