Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Personen van vreemde nationaliteit die zich tijdelijk of permanent in Beveren willen vestigen, moeten zich binnen de acht werkdagen na aankomst aanmelden. Naargelang het statuut worden volgende verblijfskaarten afgeleverd:

 • Attest van immatriculatie (oranje of paarse kaart)
 • Inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (witte kaart)
 • Identiteitskaarten voor EEG-onderdanen (blauwe kaart)
 • Identiteitskaarten voor vreemdelingen (gele kaart)

Maak telefonisch een afspraak met de dienst Burgerzaken.
T  03 750 15 11

 • identiteitskaart
 • paspoort (bij visumplicht: voorzien van het nodige visum)
 • geboorteakte
 • bewijs van burgerlijke staat
 • ingeval van huwelijk met Belg of gevestigde vreemdeling: huwelijksakte
 • voor niet EU-onderdanen dienen alle documenten voorzien te zijn van de nodige legalisatie
 • bij minderjarige kinderen: bewijs van hoederecht
 • vier recente pasfoto’s
 • werknemers: arbeidscontract (voor niet EU onderdanen met arbeidskaart)
 • zelfstandigen: bewijs van beroepsactiviteit (voor niet EU-onderdanen met beroepskaart)
 • studenten: inschrijving in erkende onderwijsinstelling
 • duurzame relatie (concubinaat): bewijzen van relatie