Een lang verblijf voor niet-Belgen is een verblijf van meer dan 3 maanden in België. Dit moet u binnen de acht werkdagen na aankomst melden aan het gemeentebestuur.

Om een toelating te krijgen om langer dan 90 dagen in België te mogen verblijven, doorloopt u een verblijfsprocedure. Afhankelijk van uw nationaliteit, familiebanden, arbeidssituatie enz. bestaan er diverse procedures.

U kan een lang verblijf aanvragen als:

 • Werknemer;

 • Au-pair;

 • Werkzoekende;

 • Zelfstandige;

 • Student;

 • Beschikker (voldoende bestaansmiddelen);

 • Onderzoeker.

U kunt soms ook verblijfsrecht krijgen via gezinshereniging.

 • Uw identiteitskaart of paspoort (indien nodig met visum).

 • Eventueel uw identiteitskaart van een andere EU-lidstaat.

 • Aktes en andere documenten nodig voor de verblijfsaanvraag.

maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Bij sommige verblijfsprocedures is federale verblijfsretributie verschuldigd.

Volgende aktes en andere documenten kunt u nodig hebben voor de verblijfsaanvraag:

 • Geboorteakte;
 • Bewijs van burgerlijke staat;
 • Huwelijksakte;
 • Bewijs van hoederecht bij minderjarige kinderen;
 • Als werknemer: arbeidscontract (voor niet-EU onderdanen met arbeidskaart);
 • Als zelfstandige: uittreksel kruispuntbank en aansluiting sociale kas;
 • Als student: inschrijving in erkende onderwijsinstelling;
 • Voor duurzame relatie: bewijzen van relatie.
FOD Binnenlandse Zaken - dienst vreemdelingen Vreemdelingenzaken - Retributie