Wilt u een niet-Belg uitnodigen voor een kort verblijf in België en beschikt hij/zij zelf niet over voldoende bestaansmiddelen? Dan kunt u een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) aangaan. Dit kan zowel voor visumplichtigen als niet-visumplichtigen.

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door een natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

  • Uw identiteitskaart;

  • Bewijzen van inkomsten (laatste 3 maanden);

  • Het ingevulde formulier ‘Verbintenis tot tenlasteming’.

maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis.