Bij renovatie van de weginfrastructuur moet het regenwater van daken en andere verharde oppervlakken (zoals opritten, voetpaden, ...) apart worden afgevoerd. Het mag niet samen met afvalwater in de straatriolering terecht komen. 
Regenwater kan hergebruikt worden in het huishouden of kan infiltreren in de bodem. Overtollig regenwater wordt apart afgevoerd naar grachten of naar het gescheiden rioleringsstel in de straat.

 • afkoppelen bij bestaande gesloten bebouwingen
  Het is enkel verplicht om het regenwater van de voorkant van het dak gescheiden af te voeren
 • afkoppelen bij bestaande halfopen en open bebouwingen
  Afval- en regenwater moet volledig gescheiden worden opgevangen en afgevoerd
 • nieuwbouw of grondige verbouwing
  Afval- en regenwater moet volledig gescheiden worden opgevangen en afgevoerd. De voorwaarden worden in de omgevingsvergunning bepaald.

Het niet afkoppelen is een milieuovertreding en bijgevolg strafbaar.

U hoeft niks mee te brengen.

De gemeente ondersteunt u bij de afkoppelingswerken.

 1. Een afkoppelingsdeskundige komt - gratis -  bij u langs. Deze afkoppelingsdeskundige maakt een plan op voor een optimale en kostenefficiënte afkoppeling.
  - Invenstarisatie
  De afkoppelingsdeskundige onderzoekt hoe het afvalwater en het regenwater van uw woning wordt afgevoerd. De bestaande toestand wordt op een plan uitgetekend. Hou de bouwplannen van uw woning bij de hand.
  - Voorstel tot aanpassing van uw huishoudelijk rioleringsstelsel
  De afkoppelingsdeskundige maakt een plan op (conform de Vlaamse wetgeving). Zo bekomt u de meest efficiënte en goedkoopste oplossing om uw afval- en regenwater te scheiden en aan te sluiten aan de straatriolering.
   
 2. Toelichting van het afkoppelingsplan

  De afkoppelingsdeskundige komt een tweede maal langs met een plan van de bestaande toestand en een plan met de gewenste toestand na afkoppeling. Op dat moment overhandigt hij u ook een overeenkomst met de gemeente. Deze bevat belangrijke richtlijnen voor een efficiënt verloop van de afkoppelingswerken, onder meer de termijn waarbinnen u de werken moet uitvoeren. U kunt deze overeenkomst onmiddellijk tekenen of achteraf naar de afkoppelingsdeskundige sturen. 
  Deze overeenkomst omvat enkel de praktische afspraken over de afkoppeling.  
  De verplichting tot afkoppelen wordt opgelegd door de Vlaamse milieuwetgeving. 

 3. Afkoppelingswerken 
  Na de aanleg van de nieuwe riolering in de straat plaatst de gemeente twee aansluitputjes in uw voortuin of oprit. U wacht best met de afkoppelingswerken tot deze putjes geplaatst zijn. Zo kunt u meteen juist aansluiten.  
  U, of de eigenaar van het perceel als u huurder bent, voert de werken uit die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en het regenwater van uw woning en eventuele bijgebouwen.  
  U krijgt enkele maanden tijd om de afkoppeling en de verplichte keuring in orde te brengen. 
  U kunt de werken zelf uitvoeren of door een zelfgekozen aannemer of loodgieter uitvoeren. Let erop dat u tijdig contact opneemt met de loodgieter of aannemer. 

  TIP: Neem foto's tijdens de werken en hou deze bij. Deze zijn handig voor de keurder en voor uzelf bij eventuele toekomstige werken. 
 4. Controle van de werken 

  Na de afkoppelingswerken bent u verplicht om een keuring van uw gescheiden systeem te laten uitvoeren door de erkende keurder. U contacteert de afkoppelingsdeskundige die eerder bij u lang skwam. Die zal een erkende keurder aanstellen om de verplichte keuring in te plannen. 
  Op basis van die keuring ontvangt u een keuringsattest. 

  - Bij een positief keuringsattest is uw woning conform de wetgeving afgekoppeld.  Bij een positief keuringsattest is de keuring gratis. 

  - Bij een negatief keuringsattest moet u nog bijkomende aanpassingen uitvoeren. Na afloop van de aanpassingen maakt u een nieuwe afspraak met de keurder voor een tweede controle. De kosten van de herkeuring moet de eigenaar zelf betalen. Bij een herkeuring moet de eigenaar zelf het positief keuringsattest bezorgen aan de afkoppelingsdeskundige.