Indien u voor werkzaamheden een container of werfkeet wilt plaatsen op openbaar domein, heeft u hiervoor een vergunning nodig.
De vergunning moet aangevraagd worden door de containerverhuurfirma en/of de aannemer omdat zij instaan voor de verplichte signalisatie op de container.

  • Voor wegen onder het beheer van de gemeente: aanvraag minstens 4 werkdagen vooraf indienen.
  • Voor wegen onder het beheer van het gewest AWV (N-wegen behalve N451): aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Zij brengen hierover advies uit.
  • Indien er ook een parkeerverbodsbord nodig is, moet de bewoner hiervoor een vergunning aanvragen, nadat de aanvraag voor de plaatsing van de container of werfkeet is ingediend door de containerverhuurfirma of aannemer .
  • Wanneer een aannemer een vergunning aanvraagt en er is ook een parkeerverbod nodig om de container of werfkeet te kunnen plaatsen, moet de aannemer dit vermelden in zijn aanvraag.
    Tip: vermeld dit in het vakje ‘omschrijf de inname’.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

of maak een afspraak

maak een afspraak
  • Bij inname van openbaar domein wordt een retributie aangerekend voor de ingenomen oppervlakte.
  • Voor containers: 6 EUR per dag.

Opgelet:
Bij inname van openbaar domein van gewestwegen brengt de gemeente het Agentschap Wegen en Verkeer  op de hoogte. U krijgt hiervoor een aparte factuur van AWV.