Parkeerverbod
Parkeerverbod voor aannemers
Plaatsen van container of werfkeet
Plaatsen van een stelling
Parkeertoelating bewoners
Toelating aanvragen voor het plaatsen van werfsignalisatie
Signalisatieplan

Om werfsignalisatie te kunnen plaatsen,  voegt u bij uw aanvraag een signalisatieplan.

Plaatsen van een verhuis-, ladder- of schaarlift
Belasting op de privatisering van het openbaar domein