Als u werken uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. 
Hiervoor heeft u een vergunning nodig.
Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie.

Aanvraag

 • Voor wegen onder het beheer van de gemeente: aanvraag minstens 4 werkdagen vooraf indienen.
 • Voor wegen onder het beheer van het gewest AWV (N-wegen, behalve N451): aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Zij brengen hierover advies uit.
 • Voor wegen in het havengebied: aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Het Havenbedrijf Antwerpen brengt als wegbeheerder advies uit.
 • Voor wegen (zowel wegen van het gewest als in het havengebied) die volledig moeten worden afgesloten: aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Deze aanvragen doorlopen een uitgebreidere procedure.

Plaatsing

 • De verkeersborden die aangeven dat er een tijdelijk parkeerverbod geldt, moeten minstens 24 uur vooraf geplaatst worden. Dit tijdelijk parkeerverbod moet apart aangevraagd worden door de aannemer via het Digitaal Loket.
 • Bij de plaatsing moet u rekening houden met de volgende minimum afmetingen voor een obstakelvrije doorgang:
  > voor voetgangers: minimum 1,5 meter
  > voor fietsers: minimum 1,5 meter (2,5 meter voor een dubbelrichtingsfietspad)
  > voor gemotoriseerd verkeer: minimum 3 meter tot 4 meter (afhankelijk van locatie)

Verlenging aanvragen van een reeds lopende vergunning

 • Bij een ongewijzigd signalisatieplan: verlenging minstens 4 werkdagen vóór de einddatum indienen via de ontvangen mail waarin de vergunning is verstuurd – ‘Aanvraag verlengen via Mijn Eagle Portaal’.
 • Bij wijzigingen van de werfsignalisatie en/of wijziging van ingenomen oppervlakte moet u een nieuwe aanvraag indienen.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

U voegt bij de aanvraag:

Dit is een overzichtsplan met de locatie van de werken. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen …) en van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel wordt geplaatst …) met vermelding van alle afmetingen en afstanden.
Toelichtingen bij een signalisatieplan

Werfsignalisatie bij een bouwwerf en/of bouw-/werfkraan :

U voegt bij de aanvraag:

 • een situatieplan met de correcte afmetingen van de werfzone, bouwkraan (inclusief werfhekkens), eventuele verkeerssignalisatie, opsomming materialen, WC-box, enz ...
 • bij een mobiele kraan (op vrachtwagen): de exacte stempelafmetingen (wanneer kraan volledig uitgezet staat).

Indien u ook een parkeerverbod of parkeertoelating nodig heeft, moet u dit afzonderlijk aan te vragen. Dit kan ook online (parkeerverbod voor aannemers/parkeertoelating).

of maak een afspraak

maak een afspraak

0,50 EUR per dag per m².
Bij inname van een betaalparking wordt bovenop 5 EUR per dag per parkeerplaats aangerekend.
Bij afsluiten van een straat wordt bovenop 50 EUR per dag aangerekend.

Opgelet: Bij inname van openbaar domein van gewestwegen brengen wij steeds het Agentschap Wegen en Verkeer op de hoogte. U krijgt hiervoor een aparte factuur van AWV.