Elke vreemdeling die in België aankomt en die politiek asiel aanvraagt komt in eerste instantie terecht in een federaal opvanginitiatief (grotere centra ingericht door de overheid) en na verloop van tijd, in een lokaal opvanginitiatief (kleinere centra ingericht door de lokale besturen).

Het OCMW van Beveren beschikt over een lokaal opvanginitiatief met een capaciteit van 19 plaatsen.

Er wordt hierbij voorzien in:

  • logies
  • wekelijks zakgeld voor aankoop eigen voeding
  • medische zorgen
  • juridische ondersteuning (voornamelijk de opvolging van de asielprocedure)
  • opleiding (inburgeringscursussen, taalonderricht, vormingscursussen)
  • ontspanning

Dit alles gebeurt met de hulp van vrijwilligers.

De kandidaat-politiek vluchtelingen worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).