Het gemeentedecreet kent de gemeenteraad de bevoegdheid toe om politiereglementen uit te vaardigen. Politiereglementen regelen op gemeentelijk vlak aspecten van openbare orde en openbare veiligheid. Zo vindt u er bijvoorbeeld bepalingen in verband met geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, enz.

De gemeentelijke politieverordeningen zijn gebundeld in één document, het algemeen politiereglement (APR). Het politiereglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 29 december 1998, maar het is een dynamisch gegeven dat voortdurend wordt bijgewerkt en aangepast. 

Daar waar het politiereglement meer gericht is op de werking van de gemeente en de wijze waarop het samenleven wordt georganiseerd om dit voor alle inwoners zo aangenaam mogelijk te houden, bevat het GAS-reglement daarentegen die gedragingen welke hier afbreuk aan doen en bijgevolg aanleiding kunnen geven tot een geldboete of een andere sanctie (gemeentelijke administratieve sancties).