Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Als kandidaat aanvrager wordt u, mits u over de nodige documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kan u een abonnement verkrijgen.

Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kan stellen.

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van  ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
  • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
  • Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

Als u gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

Reserveer zelf een marktplaats via onderstaande knop

online regelen

of maak online een afspraak met onze diensten.

maak een afspraak

Het aanvragen van een standplaats is gratis.  Op de inname van een standplaats wordt wel een gemeentelijke belasting geheven.