Iedere bestuurder van een taxi moet over een bestuurderspas beschikken. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten toevoegen bij hun aanvraag: 

  • kopie van hun identiteitskaart of verblijfstitel
  • kopie van hun rijbewijs met medische keuring - datum staat linksonder op de achterkant van het rijbewijs: 12. T: dd.mm.jj
  • bewijs taalkennis Nederlands niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen. De vereiste talenkennis wordt bewezen met een diploma of attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding, of attest niveau B1. Of attest niveau A2, MET erewoordverklaring(Word bestand) dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zal behalen.
    Ook Nederlandstaligen moeten dus een document toevoegen bij hun aanvraag
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen
  • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden. Bij verhuis naar andere gemeente moet een nieuwe bestuurderspas aangevraagd worden.
  • wie mensen in een rolstoel vervoert, moet hiervoor een verklaring van gevolgde opleiding toevoegen. Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.
  • wie geen rijksregisternummer heeft, voegt ook document toe dat aantoont dat hij in België mag werken.

De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is.

Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Een bestuurderspas aanvragen doe je door aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid.

online regelen

of maak online een afspraak

maak een afspraak

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro (aanpasbaar aan index) voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.