Wens je als horeca-uitbater op het openbaar domein voor je zaak een open terras plaatsen (losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn), dan heb je een vergunning nodig.
Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.
Wie een permanent gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

  • het adres of de plaats waar de inname zal gebeuren
  • naam en adres van de aanvrager
  • begin- en einddatum van de inname
  • opgave van de in te nemen oppervlakte
  • duidelijke schets met correcte afmetingen + foto’s

Bezorg het ingevulde onderstaande formulier aan de dienst Economie

of maak online een afspraak

maak een afspraak

De tarieven zijn afhankelijk van:

  • de locatie
  • de periode
  • de oppervlakte die je inneemt

Een overzicht van de tarieven vindt u in het reglement.