Wie op het grondgebied van de gemeente Beveren een nachtwinkel, belwinkel, internetcafé, wedkantoor of seksinrichting wil exploiteren, dient hiervoor voorafgaand een uitbatings- en vestigingsvergunning aan te vragen.

De uitbatingsvergunning kan pas worden toegekend, nadat alle onderstaande controles werden uitgevoerd en positief zijn:

 • een brandveiligheidsonderzoek
 • een financieel onderzoek
 • een stedenbouwkundig onderzoek
 • een moraliteitsonderzoek
 • een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten


Bij de aanvraag van de vestigingsvergunning worden volgende zaken onderzocht:

 • de ruimtelijke ligging van de handelszaak
 • de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust

Via het hiertoe bestemde aanvraagformulier dat volledig ingevuld moet toegezonden worden aan het gemeentebestuur. Rekening houdend met de te voeren onderzoeken is het aangewezen deze aanvraag minstens 3 maanden voor de geplande opening in te dienen.

Bij het aanvraagformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • kopie van de identiteitskaart
 • uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • voor niet EU-onderdanen:  kopie van de beroepskaart van de uitbater/exploitant
 • kopie van huurovereenkomst of eigendomsakte handelspand