Wie op het grondgebied van de gemeente Beveren een nachtwinkel, belwinkel, internetcafé, wedkantoor of seksinrichting wil exploiteren, dient hiervoor voorafgaand een uitbatings- en vestigingsvergunning aan te vragen.

De uitbatingsvergunning kan pas worden toegekend, nadat alle onderstaande controles werden uitgevoerd en positief zijn:

 • een brandveiligheidsonderzoek
 • een financieel onderzoek
 • een stedenbouwkundig onderzoek
 • een moraliteitsonderzoek
 • een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

Bij de aanvraag van de vestigingsvergunning worden volgende zaken onderzocht:

 • de ruimtelijke ligging van de handelszaak
 • de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust

Download hier het aanvraagformulier en bezorg dit ingevuld terug aan gemeente Beveren. Doe uw aanvraag minimum 3 maanden voor de geplande opening. 

Voeg bij het aanvraagformulier  ook de volgende documenten:

 • kopie van de identiteitskaart
 • uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • voor niet EU-onderdanen:  kopie van de beroepskaart van de uitbater/exploitant
 • kopie van huurovereenkomst of eigendomsakte handelspand

of maak online een afspraak

maak een afspraak

Het aanvragen van de vergunning is gratis.
Op de opening en uitbating van een nachtwinkel wordt een gemeentelijke belasting geheven.