Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11

Het project “Beveren Leeft” ondersteunt initiatieven van verenigingen om een feestend, genietend en dynamisch Beveren op de kaart te zetten. De acties en activiteiten moeten het niveau van puur amusement overstijgen door een meerwaarde te bieden op gebied van samenwerking, gemeenschapsvorming, kwaliteit, laagdrempeligheid en feestcultuur.

In de aanvraag voor de geeft u een omschrijving van het project en een raming van de inkomsten en uitgaven.
De werkgroep "Beveren Leeft" onderzoekt de aanvraag en formuleert een advies aan het college, dat uiteindelijk beslist over de toelage. De beslissing van het college wordt binnen de dertig dagen aan de aanvrager meegedeeld.