Het project “Beveren Leeft” ondersteunt initiatieven van verenigingen om een feestend, genietend en dynamisch Beveren op de kaart te zetten.

De acties en activiteiten moeten het niveau van puur amusement overstijgen door een meerwaarde te bieden op gebied van samenwerking, gemeenschapsvorming, kwaliteit, laagdrempeligheid en feestcultuur.
De activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

Download het overzicht van in te brengen en niet-in te brengen kosten:

U moet niks meebrengen.

Bezorg het onderstaand aanvraagformulier volledig ingevuld terug aan de dienst Evenementen.

De werkgroep "Beveren Leeft" onderzoekt de aanvraag en formuleert een advies aan het schepencollege, dat uiteindelijk beslist over de toelage. 

U dient uw aanvraag ook in via het evenementenloket.

Digitaal evenementenloket

De aanvraag voor 'Beveren leeft' is gratis.