Verspreid over het grondgebied van de gemeente staan 42 aanplakborden ten dienste van verenigingen en organisatoren. Het aanplakken van de affiches gebeurt elke maandag door medewerkers van de Technische Dienst Wegen.

  • Enkel affiches van Beverse verenigingen en/of particulieren komen voor aanplakking in aanmerking. Niet-Beverse verenigingen of particulieren moeten voorafgaandelijk toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.
  • enkel voor activiteiten van niet-commerciële en niet-politieke aard
  • De affiches zijn maximaal 50 cm x 70 cm groot en moeten de vermelding dragen van naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever.
  • Enkel affiches van de overheid mogen op wit papier gedrukt worden.

U brengt uw affiche mee.

Geef de affiches (maximum 42) af bij de Technische Dienst Wegen. Hou er rekening mee dat er enkel op maandag wordt aangeplakt.

Indien u enkel op een beperkt aantal plaatsen een affiche wilt laten aanplakken, dient u uw voorkeur aan te duiden op het invulformulier.

Het aanplakken van affiches is gratis.