Aanplakken van affiches op gemeentelijke borden
Aankondigen activiteit
Plaatsen van borden langs de openbare weg
Toelating uitdelen flyers