Voor het plaatsen van aankondigingsborden of spandoeken langs de openbare weg, zowel op privé-grond als op openbaar domein, heeft u een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Bij het plaatsen van borden moet u rekening houden met volgende richtlijnen:

  • het bord mag niet eerder dan drie weken vóór de activiteit worden geplaatst en kan uiterlijk nog tot één week na de activiteit blijven staan
  • de tekst op het bord mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement en mag geen handelsreclame of andere publiciteit bevatten
  • de maximale oppervlakte van een aankondigingsbord bedraag 2 m²
  • richt uw aanvraag de dienst feestelijkheden
feestelijkheden@beveren.be

Indien de borden worden geplaatst langsheen gewest- of provinciewegen is er ook een toelating van de wegbeheerder, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vereist.
Deze toelating moet u aanvragen  vooraleer u een aanvraag richt tot de dienst feestelijkheden.