Voor het plaatsen van aankondigingsborden of spandoeken langs de openbare weg, zowel op privé-grond als op openbaar domein, heeft u een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Bij het plaatsen van borden moet u rekening houden met volgende richtlijnen:

  • Het bord mag niet eerder dan drie weken vóór de activiteit worden geplaatst en kan uiterlijk nog tot één week na de activiteit blijven staan.
  • De tekst op het bord mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement en mag geen handelsreclame of andere publiciteit bevatten.
  • De maximale oppervlakte van een aankondigingsbord bedraagt 2 m².

U moet niks meebrengen.

  • Richt uw aanvraag tot de dienst feestelijkheden.
evenementen@beveren.be

Het plaatsen van borden langs de openbare weg is gratis.

Indien de borden worden geplaatst langsheen gewest- of provinciewegen is er ook een toelating van de wegbeheerder, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vereist.
Deze toelating moet u aanvragen  vooraleer u een aanvraag richt tot de dienst feestelijkheden.