De KIA -cheque geeft kinderen tussen de 2 en 18 jaar die in Beveren gedomicilieerd zijn of in een sociale voorziening in Beveren verblijven een financiële tegemoetkoming  van max 25 EUR om ervoor te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan het culturele, sportieve  en recreatieve aanbod in Beveren.

De KIA-cheque is geldig vanaf 1 januari tot 31 december van het betrokken jaar en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Kinderen tussen 2 en 18 jaar die:

 • recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en waarvan de ouders maximum 1 onroerend goed bezitten: de eigen woning met een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) dat niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste
 • of behoren tot een gezin met een netto belastbaar gezinsinkomen lager dan 33 000 EUR en waarvan de ouders maximum 1 onroerend goed bezitten: de eigen woning met een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) dat niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste
 • of behoren tot een gezin in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding
 • of behoren tot een pleeggezin

De KIA-cheque kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden.

Meebrengen voor toekenning op basis van verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering:

 • kopie van het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing (enkel indien het gezin een eigendom heeft)

Meebrengen voor toekenning op basis van netto belastbaar gezinsinkomen:

 • Kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting. Indien de financiële situatie het laatste jaar gewijzigd is, moet u ook de twee laatste loonstroken van u en uw partner meebrengen.
 • kopie van het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing (enkel indien het gezin een eigendom heeft)

Meebrengen voor toekenning op basis van gezin met schuldenlast:

 • attest van de schuldbemiddelaar

Bent u pleegouder?

 • attest pleegzorg
 • Regel het zelf via onderstaande knop
online regelen
 • of geef het ingevulde aanvraagformulier samen met de vereiste documenten af aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u hiervoor ook een afspraak maken via onderstaande knop.

Maak een afspraak

Een KIA-cheque is gratis.