Wij voorzien een premie voor energiezuinige woningen.

Premiebedrag nieuwbouwwoning: afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E10 bedraagt de premie 3000 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E15 bedraagt de premie 2500 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E20 bedraagt de premie 2000 EUR

Premiebedrag nieuwbouwappartement
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2500 EUR per appartement als de E-waarde kleiner of gelijk is aan E25.

Premiebedrag voor verbouwing van een woning: afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E50 bedraagt de premie 4000 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E55 bedraagt de premie 3500 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie 3000 EUR

Premiebedrag voor verbouwing van een appartement:
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2000 EUR per appartement als het E-peil kleiner of gelijk is aan E65.

 • de premie is alleen voor particulieren.
 • voor nieuwbouw: de aanvraag is alleen geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte of EPC-attest van maximaal 1 jaar oud is.
 • voor verbouwing: de aanvraag is alleen geldig indien vergezeld van het definitief energieprestatiecertificaat bouw (ter verduidelijking: met een energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie kom je niet in aanmerking).
 • foto van de woning.
 • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie, superisolerend glas en warmtepompinstallaties.
  Als één of meerdere premies al werden toegekend, worden de toegekende bedragen van het premiebedrag laagenergiewoningen in mindering gebracht.
 • de premie kan slechts éénmalig per adres aangevraagd worden om de 10 jaar.

U moet niks meebrengen.

U kunt uw aanvraag tot 1 jaar na opmaakdatum van het EPB-attest digitaal indienen.
Regel het zelf online via onderstaande knop.

online regelen

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

of maak online een afspraak

maak een afspraak

De aanvraag voor een premie laagenergiewoning is gratis. 

Hou van bij het ontwerp van de woning rekening met het latere energieverbruik. Een energiezuinige en gezonde woning vertrekt vanuit enkele basisprincipes: 

 • compact bouwen
 • thermische isolatie
 • luchtdicht bouwen
 • ventileren
 • benutten van zonnewarmte
 • verwarming
 • warmwaterproductie