Voor heel wat huishoudelijke toepassingen (spoelen van toiletten, sproeien van tuinen, schoonmaak, wassen van kledij, ...) is het mogelijk om hemelwater (of regenwater) te gebruiken.

Wie dat doet, kan hiervoor een premie aanvragen.

 • 100% van de factuur met een maximum van 1 250 EUR voor ééngezinswoningen;
 • 200 EUR per 1000L voor meergezinswoningen met een maximum van 5000 EUR per aanvraag. 
  De premie moet verdeeld worden onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van 1000 EUR per woongelegenheid (met telkens minimum aansluiting van wc, buitenkraan en wasmachine);
 • 200 EUR per 1000L voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van 5000 EUR per aanvraag. 
  Diegenen die een aanvraag indienen voor een premie voor hemelwaterinstallatie voor een gebouw van openbaar nut, moeten motiveren en bewijzen waarom het gebouw volgens hen moet beschouwd worden als zijnde van openbaar nut. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de al dan niet erkenning van het openbaar nutskarakter. 
 • Een premie voor hemelwaterinstallatie wordt toegekend aan: 
  - bestaande vergunde woningen;
  - woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht; 
  - bestaande vergunde meergezinswoningen ongeacht hun oppervlakte.
  - Nieuwbouw woningen en appartementen komen niet in aanmerking;
 • De premie kan slechts éénmalig aangevraagd worden;
 • De hemelwaterinstallatie moet gekeurd zijn door een erkende keurder; 
 • Hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht. Het regenwater moet minstens gebruikt worden voor spoeling van een toilet, aangesloten zijn op een wasmachine én 1 buitenkraan;
 • De minimuminhoud van de regenwaterput is 5000L.

U moet niks meebrengen.

U kunt uw aanvraag tot 5 jaar na factuurdatum en 1 jaar na attestdatum indienen. 

Regel het zelf online via onderstaande knop.

online regelen

of maak digitaal een afspraak

maak een afspraak

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

De aanvraag voor een premie hemelwatergebruik is gratis.