Wie bij een verbouwing  investeert in superisolerend glas, kan daarvoor een premie krijgen.

De premie bedraagt 20 EUR per m² geplaatst glas met een maximum van 1000 EUR.

Per woning kan slechts eenmaal (om de 10 jaar) de maximum premie toegekend worden, meerdere aanvragen zijn slechts mogelijk tot het totale maximale premiebedrag van € 1000 is bereikt. 
Wanneer het max. premiebedrag bereikt is kan de premie pas na 10 jaar opnieuw aangevraagd worden.

Ramen hebben een grote invloed op de warmteverliezen van de woning omdat ze een hogere warmtedoorgangscoëfficiënt hebben dan geïsoleerde wanden. Het warmteverlies door een raam wordt ook bepaald door de isolerende eigenschappen van het schrijnwerk.

 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
 • De premie is van toepassing voor verbouwingen en niet voor nieuwbouw;
 • Het superisolerend glas moet geplaatst zijn door een erkend aannemer; 
 • Aan de beide en afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen dient voldaan te worden:
  - voor beglazing: max. 0,70 W/m²K
  - voor de raamprofielen: max. 2,20 W/m²K
 • De premie is niet van toepassing op veranda's;
 • foto's van voor en na de werken.
 • De premie kan meermaals aangevraagd worden tot het maximum premiebedrag bereikt is.
  Als het maximum premiebedrag bereikt is, kan de premie pas na 10 jaar opnieuw aangevraagd worden. 

U moet niks meebrengen.

De premie kan aangevraagd worden tot 1 jaar na factuurdatum. 
Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

De aanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

 • Een scan of pdf van de factuur (geen offerte en max. 1 jaar oud) voor het plaatsen van superisolerend glas + raamkader waarop beide U-waarden en de oppervlakte van het geplaatst glas afzonderlijk vermeld staan. 
 • Een foto van de woning voor en na de werken.

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

Of maak online een afspraak

maak een afspraak

De aanvraag voor een premie superisolerend glas is gratis.