Als u een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u hiervoor een premie krijgen.

Het SVK (Sociaal verhuurkantoor) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan personen die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te huren.
Het SVK Waasland treedt op als hoofdhuurder. 

De premie bedraagt in totaal 5 000 EUR en wordt toegekend in 3 delen (3 aanvraagmomenten):

 • Bij het afsluiten van een contract van minstens 9 jaar bedraagt de premie 3 000 EUR
 • Na 3 jaar (m.a.w. 3 jaar na afsluiten contract) bedraagt de premie 1 000 EUR
 • Na nog eens 3 jaar (m.a.w. 6 jaar na afsluiten contract) bedraagt de premie 1 000 EUR
 • De premie kan, per wooneenheid, aangevraagd worden bij de afsluiting van een nieuw contract met het SVK;
 • Als er meerdere wooneenheden in één gebouw verhuurd worden aan het SVK, kan voor maximaal 1/3 van de woongelegenheden aangevraagd en toegekend worden. Dit is niet van toepassing indien elk appartement in 1 gebouw een andere eigenaar heeft.
 • Bij de eerste aanvraag (deel 1) van de premie, mag het contract maximum 6 maand oud zijn;
 • Alleen contracten die afgesloten zijn met het SVK na inwerkingtreding van dit reglement komen in aanmerking;
 • De premie kan alleen aangevraagd worden door de eigenaar van de wooneenheid. In geval van meerdere eigenaars kan de premie slechts 1 keer aangevraagd en toegekend worden;
 • De premie kan, na 9 jaar, bij afsluiting van een nieuw contract opnieuw aangevraagd worden (dit is niet van toepassing indien het contract stilzwijgend verlengd wordt);
 • Als het contract met het SVK verbroken wordt, moet een deel van het premiebedrag terugbetaald worden.
  Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is afhankelijk van wanneer het contract stopgezet wordt.
  De terugbetaling wordt als volgt berekend:
  3 jaar – X = Y
  Y x (A of B) = Z euro

  Waarbij:
  X = het aantal maanden dat de woongelegenheid verhuurd is aan het SVK
  Y = het aantal maanden dat de huurovereenkomst normaal gezien nog zou lopen bij het SVK (te rekenen tot uiterlijk 36 maanden)
  Z = het bedrag dat moet terugbetaald worden aan het gemeentebestuur
  A = 83,33 euro (bij stopzetting in de eerste 3 jaar)
  B = 27,77 euro (bij stopzetting in het tweede en derde blokje van 3 jaar)

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

of maak digitaal een afspraak

maak een afspraak
 • Bij de eerste aanvraag:
  - het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier;
  - een scan of pdf van het volledig ingevuld en door beide partijen ondertekende contract dat is afgesloten met het sociaal verhuurkantoor voor een periode van 9 achtereenvolgende jaren;
 • Bij de tweede en derde aanvraag:
  - het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

De aanvraag voor een premie verhuur aan een sociaal verhuurkantoor is gratis.