Hoogspanningsnetbeheerder Elia legt een nieuwe en sterkere hoogspanningslijn aan tussen Liefkenshoek en Kruibeke over het grondgebied van Beveren.
Elia zal bij (verkeers)hinder tijdens de werken de omwonenden op de hoogte brengen met een bewonersbrief.

  • Tot eind november 2023: verwijderen van geleiders op grondgebied Beveren
  • Februari 2024: einde van de afbraakwerken en start van de bouw van de nieuwe lijn
  • Eind 2024: starten met de bouwkundige werken voor de nieuwe mastfunderingen.

De vraag naar elektriciteit zit de laatste jaren in een stijgende lijn. Niet alleen gezinnen (elektrische fiets, elektrische wagen…) vragen meer energie. Verwacht wordt dat de industrie tegen 2030 al de helft meer elektriciteit zal verbruiken. Hoogspanningsnetbeheerder Elia bereidt zich hierop voor en werkt aan een versterking van de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet, met onder andere het Brabo III-project.
Elia vernieuwde al verschillende ondergrondse elektriciteitskabels tussen Kallo en Beveren.

  • Augustus 2023

2026

Vanaf 23 oktober start Elia met het plaatsen van portieken. Maar wat is een portiek nu juist? Een beschermportiek bestaan uit minstens twee met elkaar verbonden palen die obstakels onder de luchtlijn beschermen. De portieken worden geplaatst omdat de obstakels (bv. wegen of woningen) zich onder de luchtlijn bevinden en garanderen zo de veiligheid.

U kunt met vragen terecht bij Elia:
T 0800 11 089 (tijdens de kantooruren)
E omwonenden@elia.be