Waaslandhaven

Ontstaan van een nieuwe haven

In de jaren '60 was de Haven van Antwerpen te klein geworden voor de steeds groeidende vraag naar diensten. Op de rechteroever waren de expansiemogelijkheden te beperkt. De plannenmakers besloten dat toekomst van de haven op de linkeroever lag, grotendeels op het grondgebied van Beveren. Vruchtbare polders maakten plaats voor havengebied. Ondertussen is de Waaslandhaven uitgegroeid tot een volwaardige tegenhanger van de Haven van Antwerpen op de rechteroever.

De eerste werken in de Waaslandhaven starten in april 1971 aan de Kallosluis; Deze sluis vormde de toegang tot de Waaslandhaven. Daarna volgde de aanleg van het Waaslandkanaal. Op dit kanaal werden later nog drie grote havendokken haaks geplaatst: het Doeldok, het Vrasenedok en het Verrebroekdok. Ten zuiden van Doel werd het Deuganckdok gebouwd, het grootste getijdendok van de wereld, voor op-en overslag van containers. Aan het zuidelijk einde van dit containerdok wordt een nieuwe zeesluis gebouwd, als tweede martitieme toegang tot de Waaslandhaven. De Kieldrechtsluis zal samen met de Berendrechtsluis te Antwerpen tot de grootste sluis ter wereld behoren!

De Liefkenshoek-autotunnel, geopend in 1991, zorgt voor de ontsluiting van het hele gebied. Om het goederenverkeer van de linker- naar de rechteroever te ontlasten werd gestart met de bouw van de Liefkenshoekspoortunnel.Het belang van de tunnel voor het goederenverkeer en de haven van Antwerpen is enorm. Er zullen tijdswinsten van meer de een uur gecreëerd worden. Ook voor de gewone treinreiziger zal dit tijdswinst opleveren, want op het moment dat er minder goederentreinen door de Kennedytunnel moeten komt er ook capaciteit vrij voor de passagierstreinen op het traject Antwerpen/Gent. De Liefkenshoekspoortunnel is nu in de laaste afwerkingsfase, tegen september 2014 zouden de eerste goederentreinen via linkeroever naar Antwerpen moeten rijden.

Deze grootschalige infrastructuurwerken hebben een enorme impact gehad op het landschap, de economie, het milieu en de mensen. Enerzijds is er het beeld van de industrie, de vrachtwagens en de containers die het landschap domineren. Anderzijds is er de 'natuurlijk haven'. Om het verlies aan natuurwaarden door de uitbouw van de Waaslandhaven op te vangen en om in overeenstemming te zijn met Europese natuurrichtlijnen, werden natuurcompensatiegebieden gerealiseerd. In unieke natuurgebieden zoals het Groot en Klein Rietveld, de Vlakte van Zwijndrecht, Doelpolder Noord,... vinden trekvogels een stop-of pleisterplaats om te verpozen, maar ook talloze beschermde vogels komen hier broeden. In sommige gebieden is er mogelijkheid om te wandelen.

Groepsbezoeken

De Waaslandhaven en omliggende natuurgebieden zijn een bezoek meer dan waard. Laat u verbazen door de enorme diversiteit dat het havenlandschap te bieden heeft. Bezoek de haven met een gids en u ziet véél meer.
Hieronder kan u enkele ideen vinden voor uw bezoek. Voor een programma aangepast aan uw wensen kan u terecht bij de Dienst Toerisme.

Sluisgebouw Kallo

De nieuw uitgebouwde havenzone op de linker Scheldeoever kreeg de naam Waaslandhaven en is een deel van de haven van Antwerpen. De zeesluis van Kallo is momenteel nog de enige toegang tot de Waaslandhaven. Antwerpen is aantrekkelijk als containerhaven. De containertrafiek in de Antwerpse haven groeide zo fors dat de bestaande containerterminals hun maximumcapaciteit bereikten. Om aan deze exponentiële groei tegemoet te komen, werd op de linker Scheldeoever een nieuw containergetijdendok gebouwd, het Deurganckdok. In het sluisgebouw geeft de gids een overzicht van de plannen en realisaties rond de industrialisering van de linker Scheldeoever.

Kieldrechtsluis

In het verlengde van het containergetijdendok, het Deurganckdok, opende in juni 2016 de nieuwe Kieldrechtsluis. Het is de tweede sluis in de Waaslandhaven en de op één na grootste sluis ter wereld. Ze is zo lang als een rij van 28 accordeonbussen en zo breed als een snelweg met 19 rijstroken. Ze zorgt ervoor dat de Waaslandhaven haar rol in de ontwikkeling van de haven van Antwerpen ten volle kan spelen.
Bij een bezoek aan de Kieldrechtsluis krijgt u op de tweede verdieping van het sluisgebouw een uitzicht over de sluis zelf, de dokken van de Waaslandhaven en de Schelde.

Hedwige-Prosperproject

Na de stormvloed van 1976 werd het Sigmaplan in het leven geroepen ter beveiliging van het Zeescheldebekken en haar bewoners tegen overstromingen. Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij naast veiligheid ook gefocust wordt op onze leefomgeving. De Hedwige-Prosperpolder wordt ingericht als intergetijdengebied. In dit 'natuurlijke zuiveringsstation' kunnen de getijden hun gang gaan, wat de kwaliteit van het Scheldewater en onze leefomgeving ten goede komt.

Bustocht

Tijdens een bustocht rond het volledige havengebied vertelt de gids over de belangrijkste bedrijven die daar gevestigd zijn, de infrastructuurwerken die uitgevoerd werden, de problemen van de landbouwers met natuurcompensaties en ontpoldering,...

Fort Liefkenshoek

Een bezoek aan de haven is perfect te combineren met een uitstap naar het prachtig gerestaureerde Fort Liefkenshoek.

PRIJZEN
* Gids: 60 euro voor de eerste 2 uren en 30 euro per bijkomend uur, met een maximum van 150 euro voor een ganse dag.
           → verenigingen aangesloten bij een Beverse adviesraad betalen slechts 55% van de gidsenvergoeding – de andere helft wordt betaald door het gemeentebestuur.
* Middagmaal: kan gereserveerd worden via dienst toerisme.
*
Toegang Bezoekerscentrum Saeftinghe: 2 EUR (-16 jaar 1 EUR) tijdens gewone openingsuren.