Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).
Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht. U moet zelf nagaan in welke klasse uw bedrijf hoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

 • Hoort uw bedrijf in klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
   
 • Hoort uw bedrijf in klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
   
 • Hoort uw bedrijf in klasse 3?  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. 

Hulp bij de aanvraag van uw milieuvergunning vindt u:

 • bij de Milieudienst, T 03 750 14 80, E milieu@beveren.be;
 • in de Handleiding Milieuvergunningsaanvraag van het Agentschap Ondernemen;
 • aan het eMIL-loket waar u uw aanvraag of melding online kunt voorbereiden en uw gegevens meteen kunt valideren. U moet daarna uw aanvraag nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.