U kan uw familienaam laten veranderen als u daar een goede reden voor heeft. Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit.

De Koning kan een naamsverandering uitzonderlijk toestaan. U moet 'ernstige' motieven kunnen inroepen. De aangevraagde naam mag niet tot verwarring leiden en mag jezelf noch een ander schaden.

Mogelijke redenen voor een naamsverandering zijn:

  • U bent bipatride (een persoon met meer dan één nationaliteit), en u heeft een andere familienaam in ieder land waarvan u de nationaliteit draagt. U wilt dit veranderen naar één familienaam, om mogelijke (administratieve) verwarring te voorkomen.

  • U bent getrouwd volgens een buitenlandse wet, en u heeft t de naam van uw partner aangenomen. Na de scheiding wilt u opnieuw de familienaam aannemen die u bij de geboorte kreeg.

  • U bent al enkele maanden genaturaliseerd als Belg, maar uw buitenlandse naam kan u reële en ernstige problemen opleveren in België.

  • U adopteerde een kind in het buitenland, maar de naam is niet correct aangepast. U wil daarom dat het kind uw naam draagt.

Deze procedure geldt enkel voor Belgen of erkende vluchtelingen en staatlozen.

U moet de volgende documenten bezorgen aan de FOD Justitie:

  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1);

  • Een bewijs van betaling van het registratierecht;

  • Als u in het buitenland geboren bent: een gelegaliseerde geboorteakte of een gelijkwaardige akte;

  • Als u in het buitenland woont: een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats.

Dien uw verzoek schriftelijk in via:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

  • Veranderen van achternaam kost 140 EUR.
  • Veranderen van achternaam door erkenning bij de geboorte of een gerechtelijke procedure is gratis.