Data en agenda gemeenteraad

Op deze pagina vindt u de data van de komende en de meest recente vergaderingen van de gemeenteraad en de hierbij horende agenda en toelichtende nota.

2019

Overzicht van de toelichtende nota's van de voorbije 2 jaar:

2018

2017