Inname openbaar domein

Wat? 

Wilt u een stukje van het openbaar domein gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken, een container, kraan of verhuislift, het plaatsen van een parkeerverbod, evenementen, het plaatsen van signalisatie voor wegenwerken? Dan heeft u een 'vergunning inname openbaar domein' nodig. Dit kunt u voortaan ook digitaal aanvragen en opvolgen.

CENTRAAL PLATFORM
Alle informatie over innames van het openbaar domein wordt verzameld op een centraal platform, GIPOD (Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein). Dit platform is door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen om álle innames van het openbaar domein, dus ook deze van wegenwerken, nutswerken, jaarmarkten, wielerwedstrijden … met mogelijke hinder te centraliseren en zo een globaal beeld te krijgen. De behandeling van de aanvragen door de gemeentediensten kan hiermee efficiënter en correcter verlopen. Bovendien worden conflicten tussen aanvragen sneller gedetecteerd en kunnen o.m. veiligheidsdiensten en het openbaar vervoer beter anticiperen op een moeilijke doorgang. Ook de politie heeft toegang tot deze databank zodat ze kan controleren of een inname al dan niet vergund is en volgens de toegestane voorwaarden geplaatst is.

Hoe? 

Uw aanvraag voor bv. een parkeerverbod moet minstens 4 werkdagen vooraf ingediend worden. Signalisatievergunningen voor bv. de plaatsing van een torenkraan moet 20 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Hetzelfde geldt voor aanvragen inname openbaar domein op gewestwegen. Indien u geen toegang heeft tot internet, kunt u terecht bij de dienst Mobiliteit in het gemeentehuis. Bekijk de verleende vergunningen via www.hinderinkaart.be. Op die manier hebt u ook een overzicht van de hinder in uw straat.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11