Inname openbaar domein

Wat? 

Wie een uithangbord wil aanbrengen of een terras of mobiele verkoopruimte wil plaatsen op of over openbaar domein, dient hiervoor over een toelating van het gemeentebestuur te beschikken. Ook voor een tijdelijke plaatsing van bv. een bouwkraan op het openbaar domein, is een toelating van de gemeente nodig.

De aanvrager is tevens de hierbij horende belasting verschuldigd.

Hoe? 

De aanvraag moet minstens 1 maand op voorhand worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier.

Prijs? 

Aan de inname van het openbaar domein is een gemeentelijke belasting verbonden. Het tarief is afhankelijk van het soort inrichting en wordt vermenigvuldigd met het aantal m2 dat ingenomen wordt. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente inname. De tarieven staan vermeld op het aanvraagformulier.

Afleverende dienst: 
Economie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 76