Jeugddienst

De jeugddienst houdt zich bezig met alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning van de jeugdraad en de verschillende particuliere jeugdverenigingen, je kan er terecht met al je vragen ivm het organiseren van een fuif, je kan er het speelgebouw of de fuifzaal reserveren, een repetitielokaal vastleggen, … 

Missie van jeugddienst Beveren
De jeugddienst is dé laagdrempelige, dynamische dienst binnen de gemeente waar kinderen en jongeren steeds terecht kunnen met hun noden en behoeften, ruimer dan enkel het vrijetijdsbeleid.

De jeugddienst heeft de deskundigheid in huis om de noden en behoeften van kinderen en jongeren te detecteren en die op een juiste manier te vertalen naar alle beleidsdomeinen die kinderen en jongeren aanbelangen.  Hierdoor bewaakt de jeugddienst het welzijn van kinderen en jongeren in de gemeente Beveren en zorgt ze samen met hen voor een kind- en jeugdvriendelijk gemeentelijk beleid.