Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Gemeentelijke huursubsidie
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking
Zorgpremie kind
Zorgpremie volwassenen
UiTPAS Reynaert