Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Gemeentelijke huursubsidie
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking
Zorgpremie kind
Zorgpremie volwassenen
Schoolparticipatiefonds

Heeft u ook recht op een korting op uw schoolfactuur?

KIA-cheque (Kind in Actie)
UiTPAS Reynaert