Toerisme

De premiebrochure geeft u een overzicht van de premies en subsidies die gemeente Beveren uitkeert.
Na jaren van ijveren kon gemeente Beveren met het Vlaams Gewest een akkoord sluiten over de buffering van de Waaslandhaven voor de polderdorpen Verrebroek en Kieldrecht.
Via een online woontest geef je mee hoe je in de toekomst graag wilt wonen.