Premies

De overheid ondersteunt initiatieven om de woning te verbeteren en milieu-vriendelijke investeringen aan uw woning met tal van premies en tussenkomsten. Vaak gelden deze premies zowel voor eigenaars als voor huurders. Op onze website vindt u een compleet overzicht van de gemeentelijke premies en de belangrijkste premies van de Vlaamse overheid. Ook bij andere overheden (provincie, federale overheid...) en instellingen (Intergem, Eandis, Interwaas...) kan u terecht voor specifieke tussenkomsten bij bouwwerken.

Een volledig overzicht op maat van uw specifiek project kan u steeds opvragen via de website Premiezoeker. De premiezoeker wijst u de weg en geeft u een overzicht van de beschikbare premies en tussenkomsten. Bovendien krijgt u een kort woordje uitleg over de maatregel en kan u nagaan waar u meer informatie kan verkrijgen. Waar dit beschikbaar is wordt de link meegegeven waar u de nodige aanvraagformulieren kan downloaden.

Bent u specifiek op zoek naar energiebesparende maatregelen ? Dan kan u een kijkje nemen op het overzicht van het Vlaams energieagentschap. Hier vindt u een overzicht van alle premies die met energie te maken hebben.