Digitaal Loket

attesten premiss meldingen
sport brede school vakantietoppers
notarissenloket

Aanvragen inname openbaar domein

contactgegevens toevoegen

Via het digitaal loket kan je een aantal dienstverleningen volledig elektronisch afhandelen. Het digitaal loket is 24/24 en 7/7 'open'. We bouwen dit loket stapsgewijs verder uit met steeds meer diensten en producten.